Allt om att laga stenskott

Med begreppet stenskott avses den skada som uppstår på ett fordon, som t.ex. en bil, när ett mindre föremål som grus eller sten träffar fordonet och ger upphov till en permanent skada på bilglaset eller andra glas som sitter på fordonet.

I vanliga fall uppkommer stenskott på vägar där det finns lösa små stenar eller grus i storleken 20-30 mm. När dessa stenar fastnar på däck kan dom sedan skjutas iväg på andra fordon när dom lossnar och sedan i vissa fall göra skada på t.ex. bilglaset.

Risken med stenskott i vindrutan

Beroende på stenskottets storlek och placering kan det innebära olika typer av risker för passagerare och förare av fordonet. Ett mindre stenskott som sitter i bilrutan i förarens synfält kan göra att ljuset bryts och då blända föraren vid mörkerkörning, detta ökar risken för olyckor.

I de fall när bilglaset råkat ut för större stenskott eller om stenskottet hamnat i rutans kant så påverkas hela rutans hållfasthet och glasrutan behöver bytas ut mot en ny.

Andra varianter av stenskott

Stenskott kan innebära mer än att en sten träffar ett bilglas och en liten eller stor skada uppstår. Nedan finns en sammanfattning över andra typer av stenskott som kan inträffa:

  • Vid en sprängning kan stenar och mindre partiklar fara iväg och träffa bilrutor eller fasadglas
  • Någon form av sten eller grus fastnar i ett bildäck och lossnar för att sedan träffa en passerande bil vilket leder till att hela bilrutan spricker och måste bytas
  • Ett mindre gruskorn träffar vindrutan på en bil och en till början mikroskopisk skada uppstår i bilglaset


Om du har råkat ut för stenskott och behöver hjälp med att laga stenskott eller byta bilglas kan du ta en titt i vår katalog över alla glasmästare och företag som arbetar med fönster och bilglas.

Laga stenskott i Sverige

Nedan följer utvalda orter och städer där du kan hitta företag som kan laga stenskott i Sverige.